Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY

dane pozyskane od innej osoby niż tej, której dane dotyczą

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”)

informujemy:

1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,
tel. 322417050, e-mail: iodo@moris.chorzow.pl,

3) Pani /Pana dane osobowe, w postaci imienia, nazwiska i służbowego numeru telefonu, będą przetwarzane, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, czyli do kontaktu z kontrahentem,

4) Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od swojego kontrahenta w związku z zawartą umową i wskazaniem Pani/Pana do kontaktów w ramach jej realizacji.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, Urząd Miasta Chorzów
i podmioty z nami współpracujące, takie, jak np.: kancelaria prawna, firma ochroniarska.

7) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie zgodnie
z JRWA obowiązującym w MORIS przez 10 lat po jej zakończeniu.

9) Przysługują Pani / Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO.

10) W przypadku, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Call Now Button