Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych umowy i wnioski dotyczące wynajmu obiektów sportowych przez osoby prywatne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113 Chorzów, tel. 32 241 70 50 lub pod adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl,
  3. dane osobowe wynajmującego będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia wynajmu obiektu sportowego ( art.6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy) oraz wystawienia faktury VAT (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciężącego na administratorze),
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu zakończenia/wygaśnięcia umowy,
  5. odbiorcami danych osobowych są: firmy obsługujące system kadrowo-księgowy MORiS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta Chorzów, firma ochroniarska,
  6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
  7. wynajmujący posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres administratora,
  8. gdy wynajmujący uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. decyzje podejmowane wobec wynajmującego nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym, nie będzie stosowane profilowanie,
  10. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy najmu, ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy,

 

przejdź na stronę strefa wolontariatu

Rezerwacje on-line

Trenuj w Chorzowie - prezentacja chorzowskich klubów

 

akceptowalne płatności na obiektach

przejdź na stronę o RODO

Deklaracja dostępności

Call Now Button