Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w MORiS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów, zwany MORiS.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów, tel. (32) 2417050 lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl,
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie zgodnym ze Statutem i Regulaminem organizacyjnym MORiS w Chorzowie.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • rozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę oferowaną przez MORiS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-b Rozporządzenia,
  • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  • realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  • rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – c i e Rozporządzenia
  • monitoring wizyjny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e Rozporządzenia
  • oraz innych sprawach związanych z realizowaniem działalności statutowej art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia
 5.  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez MORiS następującym podmiotom: kancelarii świadczącej obsługę prawną, firmom obsługującym programy kadrowo – księgowe, ubezpieczycielom, firmom ochroniarskim oraz Urzędowi Miasta Chorzów.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W przypadku, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Decyzje podejmowane wobec Państwa nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym, nie będzie stosowane profilowanie.

 

przejdź na stronę strefa wolontariatu

Rezerwacje on-line

Trenuj w Chorzowie - prezentacja chorzowskich klubów

 

akceptowalne płatności na obiektach

przejdź na stronę o RODO

Deklaracja dostępności

Call Now Button