Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie monitoringu terenów i obiektów należących do MORiS

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)):

 1. administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów, tel. 322417050 e-mail: iodo@moris.chorzow.pl
 3. dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery monitoringu,
 4. dane osobowe przetwarzane są w związku z przepisami wynikającymi z przepisów prawa stosownie do art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) zgodnie z art. 114 ustawy o ochronie danych osobowych z 24 maja 2018 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. c, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych
 5. odbiorcami danych osobowych są: firmy ochroniarskie, kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, Urząd Miasta Chorzów,
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 7. dane osobowe przechowywane będą do 7 lub 14 dni
 8. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres administratora,
 9. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa i jest niezbędnym warunkiem realizacji umów,
 11. w stosunku do danych osobowych zbieranych za pośrednictwem systemu monitoringu decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie jest stosowane profilowanie.

 

przejdź na stronę strefa wolontariatu

Rezerwacje on-line

Trenuj w Chorzowie - prezentacja chorzowskich klubów

 

akceptowalne płatności na obiektach

przejdź na stronę o RODO

Deklaracja dostępności

Call Now Button