Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie faktur VAT w MORIS

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)):

 1. administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów, tel. 322417050
  e-mail: iodo@moris.chorzow.pl,
 3. dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i adresu są przetwarzane w celu wystawienia faktury Vat,
 4. dane osobowe przetwarzane są w związku z przepisami wynikającymi z przepisów prawa stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy kupna – sprzedaży) i art. 6 ust. 1 lit. c, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 106b i 106e ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług,
 5. odbiorcami danych osobowych są: firmy obsługujące programy kadrowo – płacowe, kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta Chorzów,
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 7. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od kolejnego roku po wystawieniu faktury,
 8. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres administratora,
 9. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa i jest niezbędnym warunkiem realizacji umów,
 11. w stosunku do danych osobowych zbieranych na potrzeby wystawienia faktury Vat decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie jest stosowane profilowanie.

 

przejdź na stronę strefa wolontariatu

Rezerwacje on-line

Trenuj w Chorzowie - prezentacja chorzowskich klubów

 

akceptowalne płatności na obiektach

przejdź na stronę o RODO

Deklaracja dostępności

Call Now Button