Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Regulaminy Saunarium przy pl. Powstańców Śl.

Regulamin Saunarium

Założenia ogólne
 1. Saunarium jest integralną częścią basenu przy Pl. Powstańców w Chorzowie i obowiązują na jego terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Saunarium jest otwarte zgodnie z dostępnym harmonogramem.
 3. Przed wejściem do pomieszczeń Saunarium należy zapoznać się z regulaminem.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczeń Saunarium należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników obiektu.
 5. Zakup biletów oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń Saunarium regulują regulaminy umieszczone przed wejściem do Saunarium. Każda osoba z nich korzystająca jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
Płatności, wstęp
 1. Rozliczanie pobytu w Saunarium odbywa się w oparciu o aktualny cennik.
 2. Wstęp do pomieszczeń Saunarium odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług obiektu.
 3. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i usług na terenie Saunarium, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu oraz zwrotowi przy wyjściu w kasie obiektu.
 4. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu przez bramkę przy kasie.
 5. Zarządzający może czasowo ograniczyć wstęp do pomieszczeń Saunarium ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 6. Maksymalna ilość osób korzystających w tym samym czasie z Saunarium wynosi 20.
Zasady korzystania z Saunarium
 1. Saunarium jest dostępne dla osób od 16 roku życia, od poniedziałku do piątku, do godziny 20:00 oraz w sobotę i niedzielę do 18:00.
 2. Od poniedziałku do piątku, od godziny 20:00 oraz w sobotę i niedzielę od godziny 18:00 Saunarium jest dostępne tylko dla osób pełnoletnich. W tym czasie Saunarium jest strefą „nietekstylną” co oznacza, iż mogą w niej przebywać osoby nagie posiadające ręcznik, prześcieradło kąpielowe lub bawełniany szlafrok kąpielowy. Osoby wchodzące do tego obszaru powinny zdjąć stroje kąpielowe, kąpielówki.
 3. Każdą osobę wchodzącą do pomieszczeń Saunarium, obowiązuje posiadanie na jego terenie minimum jednego ręcznika (zaleca się dwa).
 4. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do pomieszczeń Saunarium skorzystanie z natrysku (także po skorzystaniu z WC).
 5. Przed wejściem do wanny schładzającej należy skorzystać z natrysku (bez stosowania kosmetyków tj. żelu pod prysznic, szamponu etc.). W wannie schładzającej zabrania się używania środków chemicznych.
 6. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim ich przykryciu ręcznikiem lub prześcieradłem.
 7. Korzystanie z    atrakcji    Saunarium    odbywa   się    na    własne    ryzyko   użytkowników.   Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po konsultacji ze swoim lekarzem.
 8. W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie wypadku.
 9. Nie zaleca się wchodzenia do Saunarium z metalową biżuterią, w okularach korekcyjnych i szkłach kontaktowych.
 10. Zabrania się korzystania na terenie Saunarium z aparatów fotograficznych i kamer.
 11. Z Saunarium nie mogą korzystać osoby cierpiące na choroby zakaźne (zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawią o zapobieganiu zakażeniom) oraz osoby cierpiące na zakaźne czy nieestetyczne wyglądające wysypki skórne, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób będących pod wpływem alkoholu, leków i innych środków odurzających.
 12. Użytkownicy Saunarium są zobowiązani do zachowania, które nie jest sprzeczne z panującymi obyczajami i normami bezpieczeństwa porządku. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
 13. Osoby przebywające na terenie Saunarium i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, nieprzestrzegające strefy ciszy, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników obiektu mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego
 14. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Saunarium ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 15. Niektóre z wyżej wymienionych punktów regulaminu mogą nie mieć zastosowania w przypadku wydarzeń specjalnych, w tym także tych, które będą się odbywać w godzinach otwarcia
 16. MORiS Chorzów nie     ponosi     odpowiedzialności     za      jakiekolwiek     zdarzenia     wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 17. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do dyrektora MORiS – Alina Zawada tel. 32 2417 050, email: dyrektor@moris.chorzow.pl

Regulamin sauny suchej

 1. Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem oraz wytrzeć do sucha.
 2. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.
 3. Pobyt w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach. Jeden cykl trwa max. 25 minut, na który składa się:
  • 8-12 minut pobytu w gorącym pomieszczeniu sauny,
  • 8-12 minut chłodzenia ciała
 4. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą ciała zaczynając od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzamy kark oraz głowę.
 5. Po schłodzeniu należy odpocząć oraz uzupełnić poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.
 6. Po wyjściu z sauny należy bezwzględnie wziąć prysznic, opłukać ciało wodą za pomocą prysznica lub wiaderka bosmańskiego
 7. W przypadku wystąpieniu złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg.
 8. W czasie korzystania z sauny należy posiadać własny ręcznik.
 9. Sauna sucha jest wskazana dla osób cierpiących na:
  • Napięcie mięśni grzbietu.
  • Przewlekłe reumatoidalne zapalenie stawów.
  • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
  • Astmę oskrzelową.
  • Przewlekłe zapalenie oskrzeli.
  • Nadciśnienie (pod kontrolą lekarza i pod warunkiem ustabilizowanego nadciśnienia tj. zażywania leków i odpowiednego trybu życia).
  • Niedrożność tętnic.
  • Dusznicę bolesną naczynioruchową.
  • Po zawale serca, jednak nie wcześniej niż po pół roku.
 1. Sauna sucha nie jest wskazana dla osób:
  • W ostrym stanie reumatycznym.
  • Cierpiące na przeziębienie, gruźlicę, ostry stan astmatyczny.
  • Z niewydolnością serca, krążenia oraz niewydolnością wieńcową ze stenokardią spoczynkową i niekontrolowane nadciśnienie.
  • Chorych na choroby serca i niekontrolowane nadciśnienie.
  • Cierpiących na ostre stany zapalne. Z wrzodami i guzami.
  • Z ogniskami zakażenia, chorobami wenerycznymi, epilepsją, jaskrą, daltonizmem.

Regulamin sauny infrared

 1. Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem oraz wytrzeć do sucha.
 2. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.
 3. Czas przebywania zależy od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny.
 4. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało, rozpoczynając od stóp w kierunku serca.
 5. Po schłodzeniu należy odpocząć oraz uzupełnić poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.
 6. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg.
 7. W czasie korzystania z sauny należy posiadać własny ręcznik.
 8. Sauna Infrared jest wskazana dla:
  • Leczenia bólów różnego pochodzenia np. bóle pleców, stawów, menstruacyjne, pochodzenia zapalnego, towarzyszące oparzeniom.
  • Przyspieszenia leczenia wielu chorób m.in. takich jak: uszkodzenia tkanek miękkich, rwy kulszowej, oparzeń, niedociśnienia, cukrzycy, hemoroidów, porażenia nerwu twarzowego, zapalania stawów, zrostów pooperacyjnych, owrzodzenia nóg i odleżyn, żylaków, skurczów mięśni, menopauzy.
  • Zniwelowania skutków stresu tj.: zmęczenia, napięcia nerwowego, złego samopoczucia, apatii, depresji.
  • Poprawy wyglądu skóry tj.: terapii cellulitisu, chorobach skóry (np. grzybice, pokrzywka, wypryski, łuszczyca, trądzik), bliznowcach, oparzeniach, odleżynach.
 1. Sauna Infrared nie jest wskazana dla:
  • Osób cierpiących na niedoczynność nadnercza, układowy liszaj rumieniowaty, stwardnienie rozsiane, ostry uraz stawu, hemofilię lub skłonność do krwotoków.
  • Kobiet w ciąży.
  • Osób posiadających implanty chirurgiczne oraz wszczepy silikonowe.
  • Osób przyjmujących preparaty farmakologiczne, również maści, żele i kremy lecznice.

Regulamin sauny parowej

 1. Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem oraz wytrzeć do sucha.
 2. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.
 3. Czas przebywania zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny (sugerowany czas ok. 20 minut).
 4. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało, rozpoczynając od stóp w kierunku serca.
 5. Po schłodzeniu należy odpocząć oraz uzupełnić poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.
 6. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg
 7. W czasie korzystania z sauny należy posiadać własny ręcznik.
 8. Sauna parowa jest wskazana dla osób cierpiących na:
  • Choroby układu ruchu i bóle reumatyczne (przewlekłe schorzenie gośćcowe,
  • reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie kręgosłupa). Stany pourazowe narządów ruchu.
  • Choroby układu nerwowego.
  • Nieżyty górnych dróg oddechowych – gardła, krtani, tchawicy (katar, przeziębienie, zapalenie zatok).
  • Choroby płuc (astma oskrzelowa w okresie remisji, nieżyty oskrzeli).
  • Choroby układu krążenia (nadciśnienie, niedrożność tętnic, dusznica bolesna, rekonwalescencja po zawale serca).
  • Przewlekłe stany zapalne narządów rodnych. Schorzenia skórne, np. trądzik.
 1. Sauna parowa nie jest wskazana dla osób cierpiących na:
  • Choroby skóry o przebiegu ropnym z owrzodzeniami. Padaczkę i stany psychotyczne.
  • Schorzenia przewlekłe (choroba nowotworowa, gruźlica, choroby nerek, wątroby).
  • Choroby układu krążenia.
  • Ostre i przewlekłe choroby zakaźne oraz u których stwierdzono ich nosicielstwo. Zarostowe schorzenia naczyń krwionośnych oraz zakrzepowe zapalenie żył,
  • jaskrę.
  • Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (nadczynność gruczołu tarczowego, niedomogi kory nadnerczy).
  • Stan po przebytym zawale mięśnia sercowego, wylewach, miażdżycę. Skłonność do krwawień.
  • Ostre stany gorączkowe.
  • Ciążę powikłaną zatruciem ciążowym lub niedokrwistością.

 

przejdź na stronę strefa wolontariatu

akceptowalne płatności na obiektach

przejdź na stronę o RODO

Deklaracja dostępności

Call Now Button