Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Nowe wytyczne dot. obiektów sportowych

2021-04-30
orliki

Przedstawiamy zasady funkcjonowania naszych obiektów po publikacji rozporządzenia z wytycznymi obejmującymi sport i rekreację.

Obiekty na świeżym powietrzu

Dla klientów indywidualnych dostępne są:

 • ORLIKi przy ul. Kościuszki oraz ul. 3-go Maja,
 • kort do padla i boisko do streetballa przy ul. Katowickiej 6,
 • korty do tenisa ziemnego przy ul. Filarowej (od 1. maja)
 • bieżnia i korona stadionu przy ul. Lompy

Zachęcamy do internetowej rezerwacji boisk i kortów (otworzy się w nowym oknie)

Baseny

Zgodnie z najnowszymi zapisami rozporządzenia baseny dostępne są:

 • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu
 • dla zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. poz. 1133),
 • dla zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
 • dla uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,
 • dla zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych
 • dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy
 • w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa
  obłożenia basenu albo obiektu

Informujemy, że basen dostępny jest jedynie po uprzedniej weryfikacji uprawnień (mailowo: sekretariat@moris.chorzow.pl)

Godziny dostępności basenu dla osób po weryfikacji:

 • Poniedziałek – piątek: 14:00-16:00 oraz 20:00-21:45
 • Weekendy i święta: nieczynne

Siłownia

Dostępna jest dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych po uprzedniej weryfikacji uprawnień (mailowo: sekretariat@moris.chorzow.pl)

Na naszych obiektach obowiązywać będą następujące zasady bezpieczeństwa:

 • obowiązuje zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa do momentu wejścia na boisko,
 • ze względu na konieczność dezynfekcji boiska po każdym wynajęciu, każda rezerwacja zostanie skrócona o 15 minut (przy rezerwacji na 1godz. – 45 minut na korcie, przy 1godz. 30min – 1godz. 15min itd.)
Call Now Button