Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Dostępność obiektów do 9 kwietnia

2021-03-22
Pływak

Od soboty z naszych obiektów mogą korzystać tylko kluby sportowe i osoby indywidulane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, które obowiązują od 20 marca, nasze obiekty dostępne są dla osób, które spełniają następujące warunki:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu
  • lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. poz. 1133),
  • lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  • lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,

W przypadku basenów oraz siłowni, korzystanie z nich jest możliwe jedynie dla zawodników będących członkami kadry narodowej w sporcie olimpijskim.

Wszystkie osoby, które spełniają powyższe wymagania i są zainteresowane skorzystaniem z naszych obiektów, prosimy o kontakt z Działem Organizacji Imprez – 32 2411 111 bądź mailowo sekretariat@moris.chorzow.pl celem dokonania weryfikacji i ustalenia szczegółów.

Call Now Button