Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Dostępność architektoniczna obiektów

Hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: Wejście dla niepełnosprawnych na poziom 0 od strony siłowni; na poziom +1 (poziom widowni) poprzez windę dla niepełnosprawnych.
Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziom +2.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak platform; brak wind wewnętrznych.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
1 miejsce dla osób niepełnosprawnych wyznaczone przed budynkiem hali.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Kompleks Sportowy Hajduki, ul. Graniczna 92

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych dzięki istniejącej pochylni.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Winda wewnątrz budynku zapewnia dostęp do wszystkich poziomów obiektu.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
1 miejsce dla osób niepełnosprawnych wyznaczone przed budynkiem hali.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Basen, pl. Powstańców Śląskich 1

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność do holu głównego za pomocą platformy pionowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak windy i platform wewnątrz budynku powoduje niemożliwość skorzystania z obiektu przez osoby z niepełnosprawnością ruchowo.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking dla klientów z trzema miejscami oznaczonym znakiem jako miejsce dla osoby niepełnosprawnej przy budynku

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Kompleks sportowy ul. Lompy – ul. Filarowa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Swobodny dostęp do budynku z poziomu „0”

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak windy, platform oraz windy wewnątrz budynku uniemożliwia korzystanie z poziomów +1.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking dla klientów z jednym miejscem oznaczonym znakiem jako miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Stadion, ul. Cicha 6

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak możliwości wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na schody przy wejściu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak platform i wind.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking dla klientów z trzema miejscami oznaczonymi jako miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Kompleks Boisk „Kresy”, ul. Wolności 139

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak możliwości wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na schody przy wejściu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Budynek ma jeden poziom – brak konieczności instalowania wind i platform.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking dla klientów z jednym miejscem oznaczonymi jako miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Boisko, ul. Pokoju

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku z poziomu „0”

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Budynek ma jeden poziom – brak konieczności instalowania wind i platform.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking dla klientów z jednym miejscem oznaczonym znakiem jako miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Sala sportowa, ul. Odległa 5

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku z poziomu „0”

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Budynek ma jeden poziom – brak konieczności instalowania wind i platform.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Korty do padla, ul. Katowicka 6

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Utrudnione wejście do kontenerów szatniowych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Budynek ma jeden poziom – brak konieczności instalowania wind i platform.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking dla klientów z dwoma miejscami oznaczonymi znakiem jako miejsce dla osoby niepełnosprawnej na parkingu ogólnodostępnym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Lodowisko, Rynek

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Nie dotyczy – brak budynku/szatni.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Nie dotyczy.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak parkingu w bezpośredniej bliskości obiektu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Orlik, ul. 3-go Maja 78

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność do budynku dzięki platformie ukośnej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Budynek ma jeden poziom – brak konieczności instalowania wind i platform.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak parkingu w bezpośredniej okolicy obiektu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Orlik, ul. Kościuszki

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do kontenerów szatniowych za pomocą pochylni.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Budynek ma jeden poziom – brak konieczności instalowania wind i platform.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak parkingu w bezpośredniej okolicy obiektu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 

przejdź na stronę strefa wolontariatu

Rezerwacje on-line

Trenuj w Chorzowie - prezentacja chorzowskich klubów

 

akceptowalne płatności na obiektach

przejdź na stronę o RODO

Deklaracja dostępności

Call Now Button