REJESTRY

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie prowadzi następujące rejestry:

1. Dziennik Korespondencji 

2. Rejestr Zarządzeń wewnętrznych

3. Rejestry Finansowo-księgowe

4. Rejestry kadrowe

5. Rejestry Zamówień Publicznych

6. Rejestry umów

7. Rejestr kontroli

8. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

9. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych