Sposoby załatwiania spraw
1.     Drogą pocztową
adres: 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 113.
2.     Telefonicznie
tel. do sekretariatu: 32 2417050
3.     Pocztą elektroniczną
e-mail: sekretariat@moris.chorzow.pl
4.     Osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Ośrodka, pod adresem: Chorzów, ul. Dąbrowskiego 113.