Rejestr zmianWybierz kategorię dokumentów:

Tytuł Operacja Data wykonania Autor
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup sprzętu sportowego na obiekt MORiS przy Pl. Powstańców w Chorzowie” Zmienił zawartość dokumentu 2018-01-11 13:26:59 Anna Sliwa
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup sprzętu sportowego na obiekt MORiS przy Pl. Powstańców w Chorzowie” Dodał dokument 2018-01-11 13:25:45 Anna Sliwa
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH W 2018 ROKU Zmienił zawartość dokumentu 2018-01-11 08:55:39 Anna Mucha
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH W 2017 ROKU Ukrył dokument 2018-01-11 08:54:20 Anna Mucha
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH W 2018 ROKU Dodał dokument 2018-01-11 08:54:07 Anna Mucha
informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne na cz. I i II postępowanie III Zmienił zawartość dokumentu 2017-12-29 07:51:22 Anna Mucha
informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne na cz. I i II postępowanie III Dodał dokument 2017-12-29 07:50:33 Anna Mucha
informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne cz. II postępowanie II Zmienił zawartość dokumentu 2017-12-29 07:49:33 Anna Mucha
informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne cz. II postępowanie II Dodał dokument 2017-12-29 07:48:35 Anna Mucha
Ogłoszenie o wyborze Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie” Dodał dokument 2017-12-19 13:43:43 Anna Mucha
Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie” Ukrył dokument 2017-12-19 13:43:09 Anna Mucha
Protokół z otwarcia ofert : .: „Monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MORiS wraz z ochroną imprez i meczy” Zmienił zawartość dokumentu 2017-12-19 11:44:00 Anna Sliwa
Protokół z otwarcia ofert : .: „Monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MORiS wraz z ochroną imprez i meczy” Dodał dokument 2017-12-19 11:43:18 Anna Sliwa
Ogłoszenie o zamówieniu na Usługi Społeczne w sprawie: „Monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MORiS wraz z ochroną imprez i meczy” Zmienił zawartość dokumentu 2017-12-12 13:53:27 Anna Sliwa
Ogłoszenie o zamówieniu na Usługi Społeczne w sprawie: „Monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MORiS wraz z ochroną imprez i meczy” Dodał dokument 2017-12-12 13:48:56 Anna Sliwa
informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne dla cz. I i III Zmienił zawartość dokumentu 2017-12-11 14:56:14 Anna Mucha
informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne dla cz. I i III Dodał dokument 2017-12-11 14:55:27 Anna Mucha
protokół z otwarcia ofert dot: Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie” Zmienił zawartość dokumentu 2017-12-11 12:50:38 Anna Mucha
protokół z otwarcia ofert dot: Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie” Dodał dokument 2017-12-11 12:49:31 Anna Mucha
Ogłoszenie na Usługi Społeczne w spr.: pn.: „Ochrona fizyczna i monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MORiS wraz z ochroną imprez i meczy” Zmienił zawartość dokumentu 2017-12-01 12:05:00 Anna Sliwa
ogłoszenie o wyborze„Modernizacja obiektu przy Pl. Powstańców w Chorzowie - remont niecki basenowej wraz z plażą i jacuzzi” Ukrył dokument 2017-12-01 12:01:45 Anna Sliwa
protokół z otwarcia ofert „Modernizacja obiektu przy Pl. Powstańców w Chorzowie – Wykonanie i montaż ruchomego dna w istniejącej niecce basenowej w systemie projektuj-buduj” Ukrył dokument 2017-12-01 12:01:41 Anna Sliwa
ogłoszenie o wyborze „Modernizacja obiektu przy Pl. Powstańców w Chorzowie – Wykonanie i montaż ruchomego dna w istniejącej niecce basenowej w systemie projektuj-buduj” Ukrył dokument 2017-12-01 12:01:34 Anna Sliwa
Ogłoszenie na Usługi Społeczne w spr.: pn.: „Ochrona fizyczna i monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MORiS wraz z ochroną imprez i meczy” Dodał dokument 2017-12-01 12:01:07 Anna Sliwa
Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie” Zmienił zawartość dokumentu 2017-12-01 11:33:16 Anna Mucha
Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie” Dodał dokument 2017-12-01 11:31:27 Anna Mucha
informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne Zmienił zawartość dokumentu 2017-11-29 14:26:54 Anna Mucha
informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne Dodał dokument 2017-11-29 14:23:49 Anna Mucha
Ogłoszenie na Usługi Społeczne pn: „Ochrona fizyczna i monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MORiS wraz z ochroną imprez i meczy” Ukrył dokument 2017-11-29 14:23:15 Anna Mucha
Ogłoszenie na Usługi Społeczne pn: „Ochrona fizyczna i monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MORiS wraz z ochroną imprez i meczy” Zmienił zawartość dokumentu 2017-11-17 13:58:31 Anna Sliwa
 Następne

Ilość wszystkich operacja: 2042
Ostatnio modyfikowany dokument: Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2018
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2018-01-16 13:45:22

Ilość wyświetleń strony: 32767
Wykonanie: NotaPress