Rejestr zmianWybierz kategorię dokumentów:

Tytuł Operacja Data wykonania Autor
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Zmienił zawartość dokumentu 2018-03-13 11:33:44 Anna Sliwa
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Dodał dokument 2018-03-13 11:31:46 Anna Sliwa
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W SPRAWIE PN.: „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Ukrył dokument 2018-03-13 10:32:40 Anna Mucha
Pytanie+odpowiedź do przetargu pn.: „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Ukrył dokument 2018-03-13 10:32:36 Anna Mucha
MODYFIKACJA SIWZ dla zadania pn. : „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Ukrył dokument 2018-03-13 10:32:34 Anna Mucha
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Ukrył dokument 2018-03-13 10:32:10 Anna Mucha
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.: „Zakup sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” – dla cz. I, II i III Ukrył dokument 2018-03-13 10:32:03 Anna Mucha
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT PN.: „ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO, REKREACYJNEGO ORAZ SPRZĘTU SIŁOWEGO NA OBIEKTY MORIS W CHORZOWIE” Ukrył dokument 2018-03-13 10:31:57 Anna Mucha
ogłoszenie o wyborze „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Zmienił zawartość dokumentu 2018-03-13 10:29:59 Anna Mucha
ogłoszenie o wyborze „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Dodał dokument 2018-03-13 10:29:09 Anna Mucha
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W SPRAWIE PN.: „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Zmienił zawartość dokumentu 2018-03-05 10:20:35 Anna Sliwa
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W SPRAWIE PN.: „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Dodał dokument 2018-03-05 10:19:57 Anna Sliwa
Pytanie+odpowiedź do przetargu pn.: „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Zmienił zawartość dokumentu 2018-03-01 14:11:47 Anna Sliwa
Pytanie+odpowiedź do przetargu pn.: „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Dodał dokument 2018-03-01 14:11:14 Anna Sliwa
MODYFIKACJA SIWZ dla zadania pn. : „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Zmienił zawartość dokumentu 2018-02-26 11:42:14 Anna Sliwa
MODYFIKACJA SIWZ dla zadania pn. : „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Dodał dokument 2018-02-26 11:41:09 Anna Sliwa
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Zmienił zawartość dokumentu 2018-02-23 12:57:53 Anna Sliwa
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „ Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektów MORiS” Dodał dokument 2018-02-23 12:55:50 Anna Sliwa
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.: „Zakup sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” – dla cz. I, II i III Zmienił zawartość dokumentu 2018-02-20 14:32:47 Anna Sliwa
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.: „Zakup sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” – dla cz. I, II i III Zmienił zawartość dokumentu 2018-02-20 14:31:38 Anna Sliwa
ogłoszenie o wyborze „Zakup sprzętu sportowego na obiekt MORiS przy Pl. Powstańców w Chorzowie” Ukrył dokument 2018-02-20 14:31:04 Anna Sliwa
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Ukrył dokument 2018-02-20 14:31:01 Anna Sliwa
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.: „Zakup sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” – dla cz. I, II i III Dodał dokument 2018-02-20 14:30:40 Anna Sliwa
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT PN.: „ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO, REKREACYJNEGO ORAZ SPRZĘTU SIŁOWEGO NA OBIEKTY MORIS W CHORZOWIE” Zmienił zawartość dokumentu 2018-02-15 07:48:46 Anna Mucha
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT PN.: „ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO, REKREACYJNEGO ORAZ SPRZĘTU SIŁOWEGO NA OBIEKTY MORIS W CHORZOWIE” Zmienił zawartość dokumentu 2018-02-14 11:31:35 Anna Sliwa
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT PN.: „ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO, REKREACYJNEGO ORAZ SPRZĘTU SIŁOWEGO NA OBIEKTY MORIS W CHORZOWIE” Dodał dokument 2018-02-14 11:30:56 Anna Sliwa
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Zmienił zawartość dokumentu 2018-02-06 12:47:03 Anna Sliwa
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Dodał dokument 2018-02-06 12:45:59 Anna Sliwa
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Ukrył dokument 2018-02-06 12:43:42 Anna Sliwa
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Zmienił zawartość dokumentu 2018-02-06 12:41:35 Anna Sliwa
 Następne

Ilość wszystkich operacja: 2088
Ostatnio modyfikowany dokument: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie”
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2018-03-13 11:33:44

Ilość wyświetleń strony: 32767
Wykonanie: NotaPress