Rejestr zmianWybierz kategorię dokumentów:

Tytuł Operacja Data wykonania Autor
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Ukrył dokument 2018-06-05 08:08:05 Anna Sliwa
Ogłoszenie o wyborze dla zadania pn.: „Zakup sprzętu sportowego na obiekt MORiS w Chorzowie” - dotyczy części nr 1 i cześci nr 2 Zmienił zawartość dokumentu 2018-05-29 14:39:33 Anna Sliwa
Ogłoszenie o wyborze dla zadania pn.: „Zakup sprzętu sportowego na obiekt MORiS w Chorzowie” - dotyczy części nr 1 i cześci nr 2 Dodał dokument 2018-05-29 14:38:22 Anna Sliwa
ogłoszenie o wyborze „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Zmienił zawartość dokumentu 2018-05-15 12:46:09 Anna Mucha
ogłoszenie o wyborze „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Dodał dokument 2018-05-15 12:42:14 Anna Mucha
„Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Ukrył dokument 2018-05-15 12:41:06 Anna Mucha
„Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Dodał dokument 2018-05-15 12:40:32 Anna Mucha
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w sprawie pn.: „Zakup sprzętu sportowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Zmienił zawartość dokumentu 2018-05-09 12:04:59 Anna Sliwa
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w sprawie pn.: „Zakup sprzętu sportowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Dodał dokument 2018-05-09 12:04:18 Anna Sliwa
Ogłoszenie o wyborze dla zadania pn.: "„Zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu siłowego na obiekt MORiS w Chorzowie” - dotyczy części I Ukrył dokument 2018-04-27 09:08:12 Anna Sliwa
UNIEWAŻNIENIE postępowania pn: „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Ukrył dokument 2018-04-27 09:08:04 Anna Sliwa
Ogłoszenie o Wyborze zadania pn.: „Zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu siłowego na obiekt MORiS w Chorzowie” dotyczy części II Ukrył dokument 2018-04-27 09:07:53 Anna Sliwa
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Ukrył dokument 2018-04-27 09:07:48 Anna Sliwa
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Zmienił zawartość dokumentu 2018-04-27 09:07:35 Anna Sliwa
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Dodał dokument 2018-04-27 09:05:56 Anna Sliwa
Protokół z otwarcia „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Zmienił zawartość dokumentu 2018-04-25 10:31:37 Anna Mucha
Protokół z otwarcia „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Dodał dokument 2018-04-25 10:31:02 Anna Mucha
PYTANIA NR 1 + odp. „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Zmienił zawartość dokumentu 2018-04-20 14:38:08 Anna Mucha
PYTANIA NR 1 + odp. „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Dodał dokument 2018-04-20 14:36:39 Anna Mucha
ZMIANA TERMINU SKŁ. OFERT „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Zmienił zawartość dokumentu 2018-04-19 14:50:46 Anna Mucha
ZMIANA TERMINU SKŁ. OFERT „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Dodał dokument 2018-04-19 14:46:39 Anna Mucha
PRZETARG NIEOGRANICZONY II -pn: „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Zmienił zawartość dokumentu 2018-04-06 12:36:20 Anna Mucha
PRZETARG NIEOGRANICZONY II -pn: „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Dodał dokument 2018-04-06 12:22:14 Anna Mucha
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe wraz z Ukrył dokument 2018-04-06 11:16:15 Anna Mucha
UNIEWAŻNIENIE postępowania pn: „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Zmienił zawartość dokumentu 2018-04-06 11:16:01 Anna Mucha
UNIEWAŻNIENIE postępowania pn: „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe Dodał dokument 2018-04-06 11:15:07 Anna Mucha
Ogłoszenie o wyborze dla zadania pn.: "„Zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu siłowego na obiekt MORiS w Chorzowie” - dotyczy części I Zmienił zawartość dokumentu 2018-04-06 10:29:11 Anna Sliwa
Ogłoszenie o wyborze dla zadania pn.: "„Zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu siłowego na obiekt MORiS w Chorzowie” - dotyczy części I Dodał dokument 2018-04-06 10:28:13 Anna Sliwa
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: „Zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” – dotyczy części III Ukrył dokument 2018-04-06 10:24:59 Anna Sliwa
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w sprawie pn.: „Zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu siłowego na obiekty MORiS w Chorzowie” Ukrył dokument 2018-04-06 10:24:52 Anna Sliwa
 Następne

Ilość wszystkich operacja: 2135
Ostatnio modyfikowany dokument: „Wykonanie dwóch stanowisk dla kamerzystów na boisku bocznym przy ul. Cichej 6 oraz boisku ze sztuczną trawą ul. Wolności 139 w Chorzowie”
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2018-06-22 13:20:28

Ilość wyświetleń strony: 32767
Wykonanie: NotaPress