ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Tytuł dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY II -pn: „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.pdf ogłoszenie 113 2018-04-06 12:23:27
.pdf SIWZ 160 2018-04-06 12:23:37
.pdf INWENTARYZACJA 100 2018-04-06 12:23:56
.pdf OPISY DO pb 138 2018-04-06 12:24:10
.pdf pb ARCHITEKTURA 119 2018-04-06 12:24:25
.pdf PB elektryka 114 2018-04-06 12:24:38
.pdf PB Konstrukcja 99 2018-04-06 12:24:51
.pdf PB wentylacja 97 2018-04-06 12:25:02
.pdf PB wod-kan 96 2018-04-06 12:25:17
.pdf zagospodarowanie terenu 102 2018-04-06 12:25:32
.pdf przedmiar branża budowlana 123 2018-04-06 12:26:01
.pdf przedmiar branża elektryczna 135 2018-04-06 12:26:14
.pdf przedmiar wentylacja 104 2018-04-06 12:26:34
.pdf przedmiar wod-kan 126 2018-04-06 12:26:50
.pdf Opis PW archit. i konstr 119 2018-04-06 12:27:08
.pdf PW architektura rysunki 174 2018-04-06 12:27:36
.pdf PW elektryka 131 2018-04-06 12:27:53
.pdf PW konstrukcja rysunki 103 2018-04-06 12:28:18
.pdf PW wentylacja załączniki 153 2018-04-06 12:29:11
.pdf PW wentylacja 127 2018-04-06 12:29:35
.pdf PW wod-kan 105 2018-04-06 12:29:51
.pdf STWiOR wod-kan 100 2018-04-06 12:30:27
.pdf STWiOR budowlanka 119 2018-04-06 12:32:09
.pdf STWiOR wentylacja i klima 102 2018-04-06 12:32:44
.pdf STWiOR elektryka 154 2018-04-06 12:32:58

Wykonanie: NotaPress