ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Tytuł dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY II -pn: „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.pdf ogłoszenie 94 2018-04-06 12:23:27
.pdf SIWZ 144 2018-04-06 12:23:37
.pdf INWENTARYZACJA 81 2018-04-06 12:23:56
.pdf OPISY DO pb 117 2018-04-06 12:24:10
.pdf pb ARCHITEKTURA 99 2018-04-06 12:24:25
.pdf PB elektryka 91 2018-04-06 12:24:38
.pdf PB Konstrukcja 75 2018-04-06 12:24:51
.pdf PB wentylacja 76 2018-04-06 12:25:02
.pdf PB wod-kan 79 2018-04-06 12:25:17
.pdf zagospodarowanie terenu 82 2018-04-06 12:25:32
.pdf przedmiar branża budowlana 100 2018-04-06 12:26:01
.pdf przedmiar branża elektryczna 118 2018-04-06 12:26:14
.pdf przedmiar wentylacja 82 2018-04-06 12:26:34
.pdf przedmiar wod-kan 99 2018-04-06 12:26:50
.pdf Opis PW archit. i konstr 95 2018-04-06 12:27:08
.pdf PW architektura rysunki 149 2018-04-06 12:27:36
.pdf PW elektryka 110 2018-04-06 12:27:53
.pdf PW konstrukcja rysunki 79 2018-04-06 12:28:18
.pdf PW wentylacja załączniki 106 2018-04-06 12:29:11
.pdf PW wentylacja 102 2018-04-06 12:29:35
.pdf PW wod-kan 82 2018-04-06 12:29:51
.pdf STWiOR wod-kan 81 2018-04-06 12:30:27
.pdf STWiOR budowlanka 98 2018-04-06 12:32:09
.pdf STWiOR wentylacja i klima 83 2018-04-06 12:32:44
.pdf STWiOR elektryka 135 2018-04-06 12:32:58

Wykonanie: NotaPress