ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Tytuł dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY II -pn: „Modernizacja obiektu przy pl. Powstańców w Chorzowie - przebudowy sposobu użytkowania pomieszczeń dla Wellness-Spa oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.pdf ogłoszenie 83 2018-04-06 12:23:27
.pdf SIWZ 132 2018-04-06 12:23:37
.pdf INWENTARYZACJA 70 2018-04-06 12:23:56
.pdf OPISY DO pb 99 2018-04-06 12:24:10
.pdf pb ARCHITEKTURA 81 2018-04-06 12:24:25
.pdf PB elektryka 74 2018-04-06 12:24:38
.pdf PB Konstrukcja 66 2018-04-06 12:24:51
.pdf PB wentylacja 58 2018-04-06 12:25:02
.pdf PB wod-kan 62 2018-04-06 12:25:17
.pdf zagospodarowanie terenu 69 2018-04-06 12:25:32
.pdf przedmiar branża budowlana 83 2018-04-06 12:26:01
.pdf przedmiar branża elektryczna 104 2018-04-06 12:26:14
.pdf przedmiar wentylacja 68 2018-04-06 12:26:34
.pdf przedmiar wod-kan 72 2018-04-06 12:26:50
.pdf Opis PW archit. i konstr 83 2018-04-06 12:27:08
.pdf PW architektura rysunki 133 2018-04-06 12:27:36
.pdf PW elektryka 95 2018-04-06 12:27:53
.pdf PW konstrukcja rysunki 69 2018-04-06 12:28:18
.pdf PW wentylacja załączniki 84 2018-04-06 12:29:11
.pdf PW wentylacja 85 2018-04-06 12:29:35
.pdf PW wod-kan 70 2018-04-06 12:29:51
.pdf STWiOR wod-kan 68 2018-04-06 12:30:27
.pdf STWiOR budowlanka 80 2018-04-06 12:32:09
.pdf STWiOR wentylacja i klima 69 2018-04-06 12:32:44
.pdf STWiOR elektryka 121 2018-04-06 12:32:58

Wykonanie: NotaPress