Witamy na stronie

Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

(2018-05-29) Informacja RODO

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów, zwany MORiS.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów, tel. (32) 2417050 lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl,
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie zgodnym ze Statutem i Regulaminem organizacyjnym MORiS w Chorzowie.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • rozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę oferowaną przez MORiS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-b Rozporządzenia,
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 • realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 • rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i e,
 • oraz innych sprawach związanych z realizowaniem działalności statutowej
 1.  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez MORiS następującym podmiotom: kancelarii świadczącej obsługę prawną, firmom obsługującym programy kadrowo – księgowe, ubezpieczycielom, firmom ochroniarskim oraz Urzędowi Miasta Chorzów
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W przypadku, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Decyzje podejmowane wobec Państwa nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym, nie będzie stosowane profilowanie.

 

powrót

Wyróżnione aktualności:
przejdź na stronę szkółka pływacka morsiki
przejdź na stronę honorujemy karty sportowo-rekreacyjne
przejdź na stronę karta dużej rodziny

Partnerzy

 • przejdź na stronę Chorzów miasto
 • przejdź na stronę chorzowianin
 • przejdź na stronę comtv
 • przejdź na stronę chorzowtv
 • przejdź na stronę decathlon katowice
 • przejdź na stronę hotelscombined
 • przejdź na stronę laserhouse
 • przejdź na stronę kontento
 • przejdź na stronę chśpwik
 • przejdź na stronę tubachorzowa
 • przejdż na stronę www.dieta.pl
 • przejdź na stronę jestemfit